top of page

20 CÂU NÓI HAY VỀ SỰ SẺ CHIA, BÁC ÁI

Đã cập nhật: 23 thg 12, 2020

1. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn. – Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier. Albert Schweitzer2. Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được. – Love grows by giving. The love we give away is the only love we keep. Elbert Hubbard3. Lòng nhân đức bắt đầu từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó. – Charity begins at home, but should not end there. Thomas Fuller4. Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy. – Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see. Mark Twain5. Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi. – There is no happiness in having or in getting, but only in giving. Henry Drummond6. Hạnh phúc… là cho, và sống vì người khác. – Happiness… consists in giving, and in serving others. Henry Drummond7. Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống. – When a man dies he clutches in his hands only that which he has given away during his lifetime.

Jean Jacques Rousseau


8. Đó là một nguyên tắc lạ lùng, nhưng nó đúng, rằng những ai cho đi nhiều nhất sẽ có nhiều nhất những gì họ cho đi. -It’s a strange principle but it’s true, nevertheless, that those who give the most have the most of whatever they give. Norman Vincent Peale9. Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại. – Not all of us can do great things. But we can do small things with great love. Mẹ Teresa10. Một nụ cười ấm áp là thứ ngôn ngữ chung của lòng tốt. – A warm smile is the universal language of kindness. William Arthur Ward


11. Hãy chủ động tìm kiếm cơ hội cho sự tử tế, cảm thông và kiên nhẫn. – Deliberately seek opportunities for kindness, sympathy, and patience. Evelyn Underhill12. Chúng ta ai cũng muốn giúp người khác. Con người là thế. Chúng ta muốn sống bên hạnh phúc của nhau chứ không phải sự khổ sở của nhau. – We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other’s happiness, not by each other’s misery. Charlie Chaplin13. Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác. – Three keys to more abundant living: caring about others, daring for others, sharing with others. William Arthur Ward14. Rất bình thường khi cho đi một phần nhỏ cuộc đời để không đánh mất nó toàn bộ. – It is normal to give away a little of one’s life in order not to lose it all. Albert Camus15. Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc - nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh. - Love is more than a noun -- it is a verb; it is more than a feeling -- it is caring, sharing, helping, sacrificing. William Arthur Ward16. Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều. -This is the miracle that happens every time to those who really love: the more they give, the more they possess. Rainer Maria Rilke17. Vì bạn nhận được nhiều niềm vui hơn khi đem niềm vui cho người khác, bạn nên suy nghĩ nhiều về niềm hạnh phúc bạn có thể cho. -Since you get more joy out of giving joy to others, you should put a good deal of thought into the happiness that you are able to give. Eleanor Roosevelt18. Giấc mơ bạn mơ một mình chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ bạn mơ cùng người khác là hiện thực. -A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. John Lennon19. Người giàu có không phải là người có nhiều, mà là người cho nhiều. -Not he who has much is rich, but he who gives much. Erich Fromm20. Từ thứ mà ta nhận được, ta có thể sinh tồn; thế nhưng thứ mà ta cho đi sẽ tạo nên cuộc sống. -From what we get, we can make a living; what we give, however, makes a life. Arthur Ashe#sharewithpassion #buildachoolfoundation #sharewithcompassion #khiemnguyenbrilliant

56 lượt xem0 bình luận
bottom of page