top of page

20 CÂU NÓI HAY VỀ SỰ SẺ CHIA, BÁC ÁI

Đã cập nhật: 23 thg 12, 2020

1. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn. – Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier. Albert Schweitzer2. Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được. – Love grows by giving. The love we give away is the only love we keep. Elbert Hubbard3. Lòng nhân đức bắt đầu từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó. – Charity begins at home, but should not end there. Thomas Fuller4. Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy. – Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see. Mark Twain5. Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi. – There is no happiness in having or in getting, but only in giving. Henry Drummond6. Hạnh phúc… là cho, và sống vì người khác. – Happiness… consists in giving, and in serving others. Henry Drummond7. Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống. – When a man dies he clutches in his hands only that which he has given away during his lifetime.

Jean Jacques Rousseau


8. Đó là một nguyên tắc lạ lùng, nhưng nó đúng, rằng những ai cho đi nhiều nhất sẽ có nhiều nhất những gì họ cho đi. -It’s a strange principle but it’s true, nevertheless, that those who give the most have the most of whatever they give. Norman Vincent Peale